Domov O nás Vàtanie Rezanie InjektហGaléria Kontakt
© Hirver s.r.o. 2014
Hirver s.r.o.

Jadrové vŕtanie

Jadrové vŕtanie je vŕtanie do veľmi odolných betónových, železobetónových alebo aj murovaných stien na vytvorenie otvorov pre rozvody vody, kanalizácie, plynu, kúrenia, klimatizácie, vzduchotechniky. Vŕtame otvory do 500 mm.

Technika

Jadro

Výsledok práce

Referencie

Jadrové vŕtanie – ČOV Hatalov; Rezanie špár – Linde Gas Haniska; Rezanie a vŕtanie – bytový komplex Košice Popradská; Rezanie – stará krytá plaváreň – Košice; Vŕtanie – hotel Jalta Michalovce; Podrezávanie súkromných domov - Poprad, Humenné, Medzilaborce, Prešov, atď.; Injektáž  – Nemocnica Poprad; Rezanie, vŕtanie –most Vranov, Doprastav; PHM – Strážske; Vŕtanie – ČOV Hlinné IS - Košice  a iné.
Vàtanie
Domov O nás Vàtanie Rezanie Injektaz Galéria Kontakt
© Hirver s.r.o.2014
Hirver s.r.o.

Jadrové vŕtanie

Jadrové vŕtanie je vŕtanie do veľmi odolných betónových, železobetónových alebo aj murovaných stien na vytvorenie otvorov pre rozvody vody, kanalizácie, plynu, kúrenia, klimatizácie, vzduchotechniky. Vŕtame otvory do 500 mm.

Technika

Jadro

Výsledok práce

Referencie

Jadrové vŕtanie – ČOV Hatalov; Rezanie špár – Linde Gas Haniska; Rezanie a vŕtanie – bytový komplex Košice Popradská; Rezanie – stará krytá plaváreň – Košice; Vŕtanie – hotel Jalta Michalovce; Podrezávanie  súkromných domov - Poprad, Humenné, Medzilaborce, Prešov, atď.; Injektáž  – Nemocnica Poprad; Rezanie, vŕtanie –most Vranov, Doprastav; PHM – Strážske; Vŕtanie – ČOV Hlinné IS - Košice  a iné.
Vàtanie
Navigation Menu
© Hirver s.r.o.2014
Hirver s.r.o.

Jadrové vŕtanie

Jadrové vŕtanie je vŕtanie do veľmi odolných betónových, železobetónových alebo aj murovaných stien na vytvorenie otvorov pre rozvody vody, kanalizácie, plynu, kúrenia, klimatizácie, vzduchotechniky. Vŕtame otvory do 500 mm.

Technika

Jadro

Výsledok práce

Referencie

Jadrové vŕtanie – ČOV Hatalov; Rezanie špár – Linde Gas Haniska; Rezanie a vŕtanie – bytový komplex Košice Popradská; Rezanie – stará krytá plaváreň – Košice; Vŕtanie – hotel Jalta Michalovce; Podrezávanie súkromných domov - Poprad, Humenné, Medzilaborce, Prešov, atď.; Injektáž  Nemocnica Poprad; Rezanie, vŕtanie –most Vranov, Doprastav; PHM – Strážske; Vŕtanie – ČOV Hlinné IS - Košice  a iné.